Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: kvalita sběru dat z detektoru
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
hodnocena bude kvalita sběru dat z detektoru hodnocené pomocí rychlosti sběru dat a možností dalšího zpracování Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu v rozmezí 0 – 100 bodů
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 15 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

100 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět