Detail dílčího hodnotícího kritéria

Informace o kritériu
Název: kvalita gradientové eluce
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Dílčí kriterium c) hodnocena bude kvalita gradientové eluce. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu v rozmezí 0 – 100 bodů, výsledný počet bodů vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

100 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět