Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pořízení samostatně funkčního přístroje pro rentgenovou fluorescenční analýzu – 2018/0021
below-the-threshold Awarded 10.04.2018 27.04.2018 14:00
Pořízení nanotvrdoměru pro tenké vrstvy – 2018/0020
below-the-threshold Awarded 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Pořízení Goniometru – analyzátoru povrchové energie – 2018/0018
small-scale public contract Awarded 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
below-the-threshold Awarded 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
below-the-threshold Awarded 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop – 2018/0033
small-scale public contract Awarded 05.04.2018 20.04.2018 10:00
Pořízení MicroITC a MicroDSC – 2018/0024
above-the-threshold Awarded 04.04.2018 07.05.2018 10:00
Průtokový separátor buněk – 2018/0034
below-the-threshold Awarded 04.04.2018 04.05.2018 10:00
Vybavení Laboratoře experimentální biologie rostlin a půdní mikrobiologie – 2018/0028
small-scale public contract Awarded 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Ostraha objektu 2017/0117
small-scale public contract Awarded 27.03.2018 20.04.2018 11:00
Provedení sběru dat výzkumu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“ - 2018/0022
small-scale public contract Awarded 28.02.2018 26.03.2018 10:00
Nákup dvoumístného osobního automobilu s nákladovým prostorem 2018/0014
small-scale public contract Awarded 22.02.2018 14.03.2018 10:00
Výstavba skleníku včetně fytotronu – 2017/0041
below-the-threshold Awarded 21.02.2018 30.04.2018 10:00
Výkon dozoru TDI a BOZP výstavby skleníku včetně fytotronu – 2017/0098
small-scale public contract Awarded 21.02.2018 15.03.2018 10:00
Servis vzduchotechnických a požárních zařízení v budovách MFC a VK – 2018/0012
small-scale public contract Awarded 14.02.2018 27.02.2018 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016