Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodání IT zařízení pro PřF a FSI v DNS - 2022/0168
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Publikace "Poznejte UJEP" v DNS - 2022/0169
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0167
above-the-threshold Awarded 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodávka NAS serveru, včetně disků pro PF v DNS - 2022/0165
above-the-threshold Awarded 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Nabíjecí stanice - 2022/0135
small-scale public contract Evaluation 08.11.2022 05.12.2022 10:00
Tisk publikace v DNS - 2022/0163
above-the-threshold Awarded 08.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PřF v DNS - 2022/0166
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Velkokapacitní diskové pole pro CI v DNS - 2022/0159
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Dodávka trhacích map rozšířeného Kampusu v DNS - 2022/0157
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Brožura FŽP - Katalog workshopů pro středoškolské studenty v DNS - 2022/0164
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 22.11.2022 10:00
Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
small-scale public contract Awarded 07.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro REK v DNS - 2022/0162
above-the-threshold Awarded 02.11.2022 14.11.2022 10:00
Záložní zdroj (UPS) k fytotronu - 2022/0137
small-scale public contract Awarded 02.11.2022 15.11.2022 10:00
Vytištění publikace: Příprava a vlastnosti mikro a nanovrstev v DNS - 2022/0156
above-the-threshold Awarded 01.11.2022 14.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro FF v DNS - 2022/0152
above-the-threshold Awarded 31.10.2022 11.11.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016