Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka IT zařízení v DNS - 2021/0018
above-the-threshold Awarded 15.03.2021 25.03.2021 10:00
Automatic delivery modul - doplněk simulátoru SimMom 2021/0008
below-the-threshold Awarded 24.02.2021 15.03.2021 10:00
Dodávka IT zařízení pro FF v DNS - 2021/0007
above-the-threshold Awarded 22.01.2021 02.02.2021 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
above-the-threshold Awarded 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Grafická příprava a tisk letáku Poradenského centra UJEP v DNS – 2021/0005
above-the-threshold Awarded 14.01.2021 25.01.2021 10:00
Dodávka IT zařízení pro Erasmus v DNS – 2021/0003
above-the-threshold Awarded 12.01.2021 22.01.2021 10:00
Autonomní integrované zařízení - 2019/0176
small-scale public contract Awarded 12.01.2021 27.01.2021 10:00
Dodávka IT zařízení pro FŽP v DNS - 2021/0001
above-the-threshold Awarded 08.01.2021 19.01.2021 10:00
Pořízení Neuro-trenažéru pro stimulaci a koncentraci mozkových vln - 2020/0104
small-scale public contract Awarded 07.12.2020 21.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0107
above-the-threshold Awarded 04.12.2020 15.12.2020 14:00
Tisk a dodání skript pro FSI v DNS - 2020/0105
above-the-threshold Awarded 01.12.2020 11.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení pro PF v DNS - 2020/0100
above-the-threshold Awarded 25.11.2020 07.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0103
above-the-threshold Awarded 25.11.2020 14.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení pro FSI v DNS - 2020/0102
above-the-threshold Awarded 25.11.2020 04.12.2020 10:00
Dodávka IT zařízení pro PřF v DNS - 2020/0101
above-the-threshold Awarded 20.11.2020 07.12.2020 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016