Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RFID systém Vědecké knihovny UJEP 2012/0008
podlimitní Zadáno 27.03.2012 19.04.2012 11:30
Poskytování hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy UJEP – 2012/0019
podlimitní Zadáno 08.03.2012 19.03.2012 11:30
Audiovizuální technika pro MFC a Vědeckou knihovnu UJEP 2012/0009
nadlimitní Zadáno 07.03.2012 30.04.2012 11:30
Pevné knihovní regály pro volný výběr 2012/0006
podlimitní Zadáno 07.03.2012 10.04.2012 11:30
Mapový software – 2012/0016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2012 26.03.2012 11:30
Dodávka elektrické energie do odběrných míst UJEP - 2012/0013
nadlimitní Zadáno 23.02.2012 19.04.2012 11:30
Dodávka mrazícího boxu 2012/0005
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 22.02.2012 11:30
Dodávka MW rozkladného zařízení 2012/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 22.02.2012 11:30
Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích /vzdělávací film/- 2012/0002
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2012 10.02.2012 11:30
Zhotovení tiskových a grafických publikací pro potřeby projektu Inovace studijních programů na FVTM - 2012/0001
podlimitní Zadáno 07.01.2012 23.01.2012 11:30
InWest – Dodání a zprovoznění hardwaru a softwaru – 2011/0086
podlimitní Zadáno 16.12.2011 05.01.2012 11:30
Koordinátor BOZP při realizaci stavby – rekonstrukce budov F1 a F2 v kampusu UJEP - 2011/0080
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2011 28.12.2011 15:00
Pořízení videa a střihového systému – 2011/0083
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 16.12.2011 11:30
Přesuvné knihovnické regály 2011/0082
podlimitní Zadáno 06.12.2011 20.12.2011 10:00
Dodávka IT zařízení pro projekt Communitas pro Praxis – 2011/0060
podlimitní Zadáno 28.11.2011 12.12.2011 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016