Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kapalinový chromatograf – 2011/0028
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2011 18:43:34
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce Kapalinový chromatograf – 2011/0028


Přílohy
- výzva.doc (43.50 KB)