Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2011 14:26:08
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Audit projektů OP VK na UJEP"


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky.doc (254.50 KB)