Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2011 15:41:16
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů“.
Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky dle následujících zadávacích podmínek. Zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu se řídí normami Programu Ziel 3/ Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a vnitřními normami zadavatele.


Přílohy
- Výzva.doc (246.50 KB)