Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Difrakční rentgenové zařízení - 2011/0044
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2011 13:32:08
Předmět Výzva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle ust. §38, §25 lit. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Přílohy
- výzva.doc (43.50 KB)