Public contract: Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8
System number: P11V00000039
Date of start: 22.04.2011
Tender submit to: 10.05.2011 11:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je externí audit projektového účetnictví autorizovaným a vyškoleným auditorem či auditorskou společností, kteří jsou zapsáni v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech. Zpráva auditora bude obsahovat výrok auditora dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, v platném znění, a musí obsahovat náležitosti podle § 14 tohoto zákona, kde jsou uvedeny i povinné náležitosti obsahu auditorské zprávy. Zároveň budou audity projektů a auditorské zprávy respektovat podmínky uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 011 065 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance