Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení přestavby a rekonstrukce objektů KBI v areálu PřF, Za Válcovnou UJEP, Ústí nad Labem – 2011/0067

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P11V00000047
Počátek běhu lhůt: 27.10.2011
Nabídku podat do: 10.11.2011 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení přestavby a rekonstrukce objektů KBI v areálu PřF, Za Válcovnou UJEP, Ústí nad Labem – 2011/0067
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace přestavby a rekonstrukce objektů katedry biologie Za Válcovnou, tj. budov určených k zateplení a dále starého skleníku s cílem co největšího rozšíření laboratorních a výukových ploch v intencích výzvy k předkládání projektů v rámci OP VaVpI „Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem“, prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblast podpory 4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, číslo výzvy 2.4 – Modernizace stávající infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem (datum vyhlášení výzvy dne 1.7.2011), aby mohl být podán příslušný projekt do konce ledna 2012. Vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30.4.2012

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 410 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky