Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0004

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1088
Systémové číslo VZ: P17V00000122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005587
Datum zahájení: 15.02.2018
Žádost o účast podat do: 23.03.2018 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 18.05.2018 10:00
Nabídku podat do: 08.08.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0004
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie – dále jen „služby“) v objektu kolejí SKM UJEP, kolej K1, K2 a K3. Součástí předmětu je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management, přičemž investice bude splácena po dobu maximálně 9 let od okamžiku provedení základních opatření, ukončení úspěšných komplexních zkoušek a předání realizovaných opatření zadavateli, a to pouze z prokazatelně uspořených provozních nákladů. Úsporná opatření se budou týkat zejména obnovy a rekonstrukce či úprav energetických technologických zařízení, a to především v oblasti vytápění a chlazení budov, vzduchotechniky, automatizace systémů technologických zařízení, měření a regulace, úspor tepelné a elektrické energie, úspor nákladů na vodné a stočné, zpětného získávání tepla, apod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  Ústí nad Labem, 400 96
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků